Továbbra sem minősül közszereplőnek a rendőr

Közlemény a Kúria hét tagú jogegységi tanácsa által hozott határozatáról: A nyilvános helyen, vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő, vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához szükséges a hozzájárulása.

A Kúria a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) korábbi egységes gyakorlatának megfelelően döntötte el a jogegységi eljárásban felmerült elvi kérdést.

A jogegységi határozatot a Kúria  a Bszi. 42.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.

Budapest, 2012. november 26.

A Kúria Sajtótitkársága